Nổi bật

THÁI TUẾ – Priest

“Nếu được lựa chọn, ta chỉ muốn làm sâu kiến nhỏ nhoi giữa hồng trần, sinh ra ngu muội và tầm thường đến chết dưới làn sương dày đặc của thành Kim Bình, cả đời không thấy mặt trời.

Còn hơn lạc bước lên con đường thông thiên này."

Advertisement

THÁI TUẾ – CHƯƠNG 155

PHONG VÂN NỔI - 13

- Linh sơn đã ngàn năm, cái cũ đè lên, cái mới không bao giờ dậy nổi, ngươi không phải người hiệu lệnh quần ma, đừng cứng đầu nữa. - Chu Doanh uống một ngụm trà vũ tiền mới của hầu phủ, như hồi trẻ xua Hề Bình đi đọc sách vậy, y dặn rằng - Làm xong việc được giao thì về nhà.