THÁI TUẾ – CHƯƠNG 155

PHONG VÂN NỔI - 13

- Linh sơn đã ngàn năm, cái cũ đè lên, cái mới không bao giờ dậy nổi, ngươi không phải người hiệu lệnh quần ma, đừng cứng đầu nữa. - Chu Doanh uống một ngụm trà vũ tiền mới của hầu phủ, như hồi trẻ xua Hề Bình đi đọc sách vậy, y dặn rằng - Làm xong việc được giao thì về nhà.

Advertisement